waktu solat

Thursday, 18 October 2012

              

Kepentingan Solat

*

Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab bagi seseorang hamba di hari kiamat ialah SOLAT, jikalau solatnya baik maka dia termasuk orang yang bahagia lagi beruntung dan jikalau solatnya rosak maka dia termasuk orang yang rugi dan tidak beruntung... (HR Imam al-Tirmidzi)

Nabi bersabda: “Sesiapa yang memeliharanya solat, maka dia akan memperolehi cahaya, bukti keterangan dan kebebasan di hari kiamat. Dan bagi mereka yang tidak menjaga solat, maka dia tidak akan memperolehi cahaya, bukti keterangan dan kebebasan, sedang di hari kiamat dia akan bersama Qarun, Fir’aun, Haman dan Ubai bin Khalf.” (HR Imam Ahmad)

Ayat 42 & 43 di dalam surah Al-Muddaththir, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ
Maksudnya: Apakah yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, “Kami dahulu bukan daripada golongan orang-orang yang mendirikan solat”.

Abu Qatadah r.a menceritakan bahawa beliau dengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Allah berfirman, 'Hai Muhammad! Aku telah mewajibkan lima kali solat sehari semalam bagi umatmu. Aku telah berjanji dengan diriKu barang siapa mengerjakan solatnya pada waktunya, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Umatmu yang tidak menjaga solatnya tidak termasuk dalam perjanjian ini". (Riwayat Abi Daud dan Ibnu Majah)
                                      

Thursday, 27 September 2012

Jadual penentu kandungan


JADUAL PENENTU KANDUNGAN
Mata pelajaran            : Pendidikan Islam
Bidang             :  Ibadah
Tahun              : 4
Tajuk               : Solat
Pecahan tajuk :              Unit 1: Rukun Solat
                                      Unit 2: Syarat wajib solat dan Syarat sah solat
                                      Unit 3: Hikmah solat dan kesan-kesan solat.

Tajuk
Solat


Pengetahuan

Kemahiran

Fakta
Konsep
Generalisasi
Kognitif
Psikomotor
Sosial
Unit   1

Rukun solat
dan
pembahagi-
an rukun
solatPengertian
Solat dan
Rukun solat

3pembahagi-
an rukun
solat.
1.Qolbi
2.Qauli
3.Fi’li

Solat ialah
beberapa perkataanan perbuatann
 yang di
mulai dengan
Takbiratul
Ihram dan
disudahi
dengan salam
mengikut
syarat-syarat
tertentu.

Rukun solat
Ialah perkara
Yang  dilakukan semasa
Mengerjakan
Solat, jika
ditinggalkan
tidak sah
solat.

Pembahagian
Solat
1. Qolbi
2.Qauli
3 Fi’li

Mendirikan
Solat.

Mengetahui
pengertian
solat dan
Rukun solat

Mengetahui
pembahagian
Rukun solat.

Terdapat
panduan
mendirikan
Solat.

Solat yang
betul

Lakonan

Perlakuan
dalam
solat

Berinteraksi
dalam
perbincangan

3